Sistema Intel·ligent de Monitorització Privada i Autònoma basat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

El projecte SIMPATIC

La nostra societat tendeix a envellir-se. En conseqüència, el nombre de malalties relacionades amb l’edat creix. En concret, diverses formes de demència com l’Alzheimer són freqüents entre la població d’edat avançada. Aquestes malalties afecten a la llibertat, mobilitat i autoestima de les persones, les quals solen requerir la supervisió d’un familiar o cuidador. Una altra tendència important la trobem en l’ús dels telèfons mòbils que s’han generalitzat i s’han convertit en dispositius econòmics d’ús quotidià amb capacitats de càlcul, comunicació i auto-localització sense precedents.

Seria altament desitjable disposar d’un sistema que permetés monitoritzar la ubicació de persones amb diversos graus de demència. Així, si una persona es desorienta o es perd podria ser localitzada de forma ràpida i es minimitzarien els riscos per a la seva salut.

En el projecte SIMPATIC volem utilitzar l'ampli desplegament de la tecnologia de comunicacions mòbil i desenvolupar un nou sistema intel·ligent de monitorització autònoma de la ubicació de persones amb discapacitats cognitives lleus tot garantint la seva privadesa. El sistema que es vol desenvolupar respondrà de forma autònoma (sense la intervenció de l'usuari) i intel·ligent (aprenent, adaptant-se a l'usuari, i detectant comportament anòmals) a possibles situacions d'alarma com ara: l’usuari es troba a prop d'una zona perillosa (carreteres, penya-segats,...), l’usuari ha caigut, no es mou i no presenta reactivitat, realitza un moviment erràtic, etc.