Valoració del dolor en nounats en UCIs neonatals amb sistemes intel·ligents

Universitat Rovira i Virgili

Els nounats i, en especial, els prematurs que han d'estar ingressats en una UCI neonatal, han de passar sovint per processos de cures, ja siguin invasius o no invasius. Aquests processos els poden produir disconfort o inclús dolor. Actualment es dóna molta importància al dolor, fins i tot hom la considera una constant vital de la que cal tenir cura. Tot i que antigament es creia que els nounats no patien dolor, en no tenir un sistema nerviós prou madur, avui en dia la comunitat científica creu que si el dolor no es pal·lia, pot comportar conseqüències a la llarga en la salut física i mental del petit. Amb aquest projecte de la Universitat Rovira i Virgili volem desenvolupar un sistema de mesura automàtica i en temps real del dolor o disconfort. Addicionalment desenvoluparem un sistema de registre i avís en cas d'alarma o necessitat d'atenció. El projecte el duen a terme experts en Infermeria i experts en Enginyeria Informàtica i Telemàtica. Podeu obtenir més informació consultant la memòria del projecte que trobareu [aquí].

Equip

Dra. Montserrat García Martínez (investigadora principal, montserrat.garciamurv.cat)

Dr. Antoni Martínez Ballesté (direcció tècnica)

Sr. Josep Oriol Casanovas Marsal (estudiant de doctorat)

Dr. Agusti Solanas (investigador)

Dr. Domènec Puig (investigador)

Sr. Èdgar Batista (desenvolupador)

Sr. Julián Cristiano Rodríguez (desenvolupador)

Publicacions

A. Martínez-Ballesté, J.O. Casanovas-Marsal, A. Solanas, F. Casino, M. García-Martínez, An Autonomous System to Assess, Display and Communicate the Pain Level in Newborns, Medical Measurements and Applications, MeMeA 2014, Lisbon, June 2014.